VỰA HẢI SẢN NHA TRANG

Tag: cá hố nha trang

Cá Hố Nha Trang

Cá hố là một loại cá sống tại vùng nước mặn . Chúng thường sinh sống tại các tỉnh duyên hải nam trung bộ của nước ta . Đây là một loại cá có kích thước trung bình . Cá hố tương đối hung dữ , với miệng cá dài , răng to nhọn . Tuy nhiên thịt cá rất ngon , ít xương và được dùng để bán thương phẩm .

Cá hố Nha Trang hiện đang được bán tại cửa hàng được chặt thành những khúc ngắn và bỏ trong vĩ rất tiện đóng gói và vận chuyển .